Vĩnh Phúc: tổ chức đại hội Hội Luật gia tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2019-2024

09/09/2019

Trong hai ngày 05 và  06/9/2019, Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Tới dự có các đồng chí: Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam; Trần Hồng Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh và 100 đại biểu đại diện cho các chi hội và huyện hội.

Đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đến nay, qua 5 nhiệm kỳ hoạt động, Hội Luật gia tỉnh đã phát triển được Hội Luật gia tỉnh có hơn 600 Hội viên, hoạt động13 chi hội và huyện hội. Trong nhiệm kỳ IV (2014-2019), các cấp Hội, hội viên Hội Luật gia tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, bám sát các quan điểm chỉ đạo được thể hiện trong Chỉ thị 56/CT-TW của Bộ Chính trị, Kết luận 19/KL-TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và phương hướng, nhiệm vụ công tác 2014 – 2019 của hội được ghi trong Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ V, chủ động triển khai, thực hiện tốt chương trình công tác đề ra, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đã đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực.

Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Tỉnh hội được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, nhiều ý kiến đóng góp có chất lượng vào các dự án Luật và văn bản QPPL ở địa phương. Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, công tác hòa giải ở cơ sở của nhiều Chi HLG được triển khai tốt, đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân; được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao và khẳng định vị trí của Hội Luật gia trong đời sống chính trị ở địa phương. Công tác thông tin, tuyên truyền, PBGDPL được tăng cường, góp phần tích cực vào việc thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác PBGDPL. Các cấp hội ở địa phương đã tham gia có trách nhiệm các mặt công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính; giám sát, tư vấn giải quyết khiếu nại; tham gia hòa giải cơ sở; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện các hoạt động phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ mà  Đại hội VI  đề ra với mục tiêu “Phát triển tổ chức, hoạt động hiệu quả, sáng tạo, bền vững”, các tổ chức hội và toàn thể hội viên Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ra sức phấn đấu, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, xây dựng và phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; xây dựng đội ngũ luật gia có bản lĩnh chính trị, đề cao lương tâm, trách nhiệm nghề nghiệp và nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát huy dân chủ; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, ổn định an ninh.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Hội Luật gia đạt được trong thời gian qua, đồng thời, đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động; tích cực tham gia xây dựng pháp luật, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như vận động nhân dân tôn trọng, chấp hành pháp luật. Đẩy mạnh công tác hòa giải cơ sở, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng nhất là người nghèo, gia đình chính sách. Trước mắt, cần xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đại Hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 17 thành viên. Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp được bầu làm Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Lê Huyền

Các tin đã đưa ngày: