Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về đất đai

04/11/2019

Ngày 31/10/2019, Sở Tư pháp- cơ quan thường trực HĐPBGDPL tỉnh giúp UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, chuyên đề “pháp luật về đất đai”. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bắc- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp- Phó Chủ tịch HĐ PHPBGDPL tỉnh. Về dự hội nghị còn có các đồng chí là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Lãnh đạo UBND cấp huyện; Lãnh đạo UBND cấp xã; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp huyện; cán bộ làm công tác pháp chế các sở, ban, ngành ở tỉnh; Trưởng các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Chánh thanh tra các huyện, thành phố.

Lĩnh vực đất đai là vấn đề lớn, phức tạp và rất nhạy cảm, tác động trực tiếp đến kinh tế, chính trị, xã hội, sự ổn định và phát triển của đất nước. Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành ra đời đã làm cho chính sách, pháp luật đất đai từng bước được hoàn thiện, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bắc- Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu các học viên tập trung lắng nghe, trao đổi, thảo luận những nội dung, vấn đề cần quan tâm, làm rõ trong lĩnh vực pháp luật về đất đai. Từ đó, tuyên truyền, phổ biến, tham mưu giúp UBND các địa phương quản lý đất đai hiệu quả, góp phần chấp hành, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai, đặc biệt là các quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng, cưỡng chế thu hồi đất, xử lý vi phạm hành chính.

Hội nghị được nghe PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến, Phó trưởng Khoa Pháp luật về kinh tế - Trường Đại học Luật Hà Nội truyền đạt một số quy định của phấp luật về đất đai trong lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; xử lý vi phạm hành chính, cưỡng chế thu hồi đất.

Tại hội nghị, các học viên trao đổi, giải đáp các thắc mắc liên quan đến chính sách đất đai, đặc biệt là các quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng, cưỡng chế thu hồi đất; các quy định về xử lý vi phạm hành chính, cưỡng chế thu hồi đất. 

                                                                             Lê Huyền

Các tin đã đưa ngày: