Vĩnh Phúc tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội Việt Nam năm 2019

08/11/2019

Sáng 6/11, UBND tỉnh tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Tới dự lễ mít tinh có các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW và 5 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở được khen thưởng.

Tại Lễ mít tinh, đồng chí Nguyễn Văn Bắc – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp đã phát động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam; đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”  và 5 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở.

Đ/c Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ mít tinh

Phát biểu tại Lễ mít tinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang nhấn mạnh, Ngày pháp luật Việt Nam là dịp để tôn vinh pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật để phục vụ đắc lực hơn cho việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đổi mới và đa dạng nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; kịp thời phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, đồng thời, khắc phục những hạn chế, bất cập để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoạt động hòa giải ở cơ sở ngày càng phát huy hiệu quả.

Trao tặng Bằng khen các tập thể, cá nhân

Cũng tại lễ mít tinh, UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 23 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và 5 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở.

Lê Huyền

Các tin đã đưa ngày: