Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

23/12/2019

Ngày 19/12/2019, Ban chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Tại điểm cầu Trung ương đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Phó trưởng Ban Chỉ đạo đồng chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Uông Chu Lưu, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên TW Đảng, Phó Chánh án TANDTC; đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; các thành viên Ban Chỉ đạo; Đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Tư pháp cùng đại diện Lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; một số báo cáo viên của Đảng cấp tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;

Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, trong đó đã khẳng định PBGDPL là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đồng thời công tác PBGDPL là một nội dung của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đến thời điểm hiện nay, việc tổng kết, đánh giá 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW là hết sức cần thiết nhằm có một cách nhìn toàn diện, sâu sắc về những tồn tại, hạn chế, đúc rút các bài học kinh nghiệm của cả chặng đường 15 năm triển khai thực hiện số 32-CT/TW, từ đó xác định chính xác, đầy đủ định hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác này trong giai đoạn mới.

Theo báo cáo tóm tắt về kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW trên toàn quốc, công tác PBGDPL đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL được nâng lên và được xác định là bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương.Thể chế, chính sách của công tác PBGDPL được hoàn thiện, đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ với văn bản có giá trị pháp lý. Nội dung PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhu cầu xã hội, nhiệm vụ chính trị của các bộ, ngành, địa phương, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn…

Tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã khẳng định, trong 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, điểm nổi bật của Vĩnh Phúc là luôn chú trọng tuyên truyền, PBGDPL phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh như: Xây dựng nông thôn mới, triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh; thực hiện tốt Đề án của Bộ Tư pháp về tuyên truyền, PBGDPL tại các địa bàn có điểm nóng về vi phạm pháp luật. Để tiếp tục triển khai tốt công tác PBGDPL, thay mặt lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng trên cơ sở kết quả tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW nghiên cứu ban hành Chỉ thị mới về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó đề nghị tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về xây dựng nguồn lực, bố trí kính phí bảo đảm cho công tác PBGDPL. Đề nghị Bộ Tư pháp sớm xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về công tác PBGDPL để các địa phương triển khai đảm bảo phục vụ nhiệm vụ công tác PBGDPL.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao các ngành, địa phương trong việc thực hiện tốt Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đôn nhấn mạnh trước yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần được tăng cường thường xuyên, liên tục nhằm giúp cho cán bộ và nhân dân hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục tăng cường, đổi mới toàn diện, sâu sắc đối với công tác PBGDPL. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL đa dạng, phù hợp với đối tượng, địa bàn; đẩy mạnh PBGDPL trong nhà trường, trên các phương tiện thông tin đại chúng và chú trọng nêu gương người tốt việc tốt; quan tâm bố trí nguồn lực, xây dựng đội ngũ PBGDPL chuyên nghiệp.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong 15 năm qua, Thủ tướng Chính phủ  đã tặng Bằng khen cho 17 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW  của Ban bí thư Trung ương Đảng.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW 

nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Trên cơ sở những kết luận của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục triển khai hiệu quả công tác PBGDPL; các địa phương cần đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn, đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kết hoạch chỉ đạo công tác PBGDPL ngay từ đầu năm 2020; giao Sở Tư pháp rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ về PBGDPL để tỉnh tiếp tục chỉ đạo, triển khai đạt hiệu quả.

                                                                                                Phan Bích

 

Các tin đã đưa ngày: