Tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020

13/01/2020

Chiều ngày 10 tháng 1 năm 2020, tại Sở Tư pháp, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020. Dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Việt Văn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp. Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Văn phòng HĐND, UBND tỉnh; các cơ quan trong khối nội chính; Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh; Lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, thành phố; Cán bộ làm công tác pháp chế các Sở, ban, ngành; Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố. Các đồng chí Lãnh đạo Sở Tư pháp; Trưởng, phó các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ; Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và phóng viên các cơ quan Đài, báo đưa tin.

Đồng chí Vũ Việt Văn UVBTV- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Theo báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2019 và các tham luận tại Hội nghị, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai toàn diện công tác tư pháp bám sát Chương trình, kế hoạch triển khai công tác của Bộ Tư pháp và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác của Ngành.

Công tác xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL cơ bản đáp ứng yêu cầu, chất lượng hệ thống văn bản QPPL của tỉnh ngày càng được nâng cao, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, minh bạch của văn bản được đảm bảo. Trong năm, Sở Tư pháp đã thẩm định 83 văn bản QPPL, trong đó có 29 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và 54 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành 63 văn bản QPPL, trong đó có 08 Nghị quyết của HĐND tỉnh và 55 Quyết định của UBND tỉnh… Tự kiểm tra và kiểm tra 228 văn bản, qua tự kiểm tra, kiểm tra đã đề xuất xử lý các văn bản có sai sót theo quy định. Hoàn thành rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014 – 2018 của tỉnh. Có thể nói, hệ thống văn bản QPPL của tỉnh đến nay đã điều chỉnh hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, tác động tương đối tích cực, đồng bộ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tiếp tục được củng cố, tăng cường với nhiều đổi mới, luôn gắn công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý với các hoạt động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Tổ chức tuyên truyền, PBGDPL tập trung tại các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, những dự án, công trình có yếu tố nhạy cảm, phức tạp và những điểm nóng dư luận quan tâm. Đồng thời, các hình thức PBGDPL truyền thống cũng đạt kết quả cao. Hoạt động TGPL đã mang lại hiệu quả thiệt thực, giúp cho người được TGPL tiếp cận và sử dụng dịch vụ pháp lý miễn phí đạt chất lượng hiệu quả.

Công tác quản lý xử lý VPHC được triển khai kịp thời, chất lượng và hiệu quả. Tổ chức được các đợt kiểm tra liên ngành của tỉnh, qua kiểm tra đã phát hiện, đề xuất khắc phục nhiều sai sót của các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Sở Tư pháp đã tham gia ý kiến đối với 25 vụ, việc phức tạp liên quan đến xử phạt VPHC được UBND tỉnh, huyện và các Ngành đánh giá cao, tiếp thu trong quá trình giải quyết. Công tác theo dõi tình hình THPL được thực hiện thường xuyên, đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch đề ra. Trong năm đã tiến hành điều tra, khảo sát và thành lâp Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh để kiểm tra tình hình THPL bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Phối hợp tốt với Đài Phát thanh truyền hình, Hội doanh nghiệp tỉnh thực hiện các chuyên đề về hỏi đáp pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch đi vào nền nếp, kịp thời giải quyết yêu cầu của người dân và ngày càng được hiện đại hóa với việc thực hiện đăng ký hộ tịch trên Phần mềm hộ tịch dùng chung do Bộ Tư pháp cung cấp; xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của tỉnh kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu ngành khác. Hiện nay đang xây dựng và sử dụng phần mềm quản lý chứng thực trên địa bàn tỉnh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức tư pháp - họ tịch được quan tâm thực hiện. Đến hết năm 2019 đảm bảo 100% công chức làm công tác hộ tịch có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy định.

Công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp được thực hiện nghiêm theo đúng quy định của pháp luật với nhiều đổi mới. Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng chấn chỉnh việc cập nhật cơ sở dữ liệu công chứng. Đang xây dựng quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05/7/2019 về tăng cường quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh và đang xây dựng hướng dẫn tiêu chí thang điểm chấm lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức hành nghề lĩnh vực bổ trợ tư pháp như đấu giá, luật sư, công chứng... Qua thanh kiểm tra, Sở Tư pháp đã ban hành 22 Quyết định xử phạt VPHC đối với 10 Văn phòng công chứng và 08 công chứng viên với tổng số tiền hơn120 triệu đồng, tước quyền sử dụng thẻ công chứng 02 tháng đối với 01 công chứng viên. Ngoài ra, chỉ đạo thành công Đại hội nhiệm kỳ Đoàn Luật sư tỉnh.

Công tác cải cách hành chính của Ngành cũng được thực hiện và đạt kết quả cao với việc rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ngành Tư pháp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành cũng đạt hiệu quả cao với việc sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý văn bản và điều hành; phần mềm chuyên ngành hộ tịch, lý lịch tư pháp, công chứng, chứng thực… Việc thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức thực hiện theo đúng chủ trương Đảng và Nhà nước. Các nhiệm vụ về công tác bồi thường nhà nước; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; thanh tra, kiểm tra … của Ngành cũng được thực hiện và hoàn thành đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp của tỉnh cũng còn có những hạn chế do thể chế pháp luật về một số lĩnh vực thuộc ngành còn có mâu thuẫn, chồng chéo gây nhiều khó khăn khi thực hiện. Nhiệm vụ công tác tư pháp được Trung ương phân cấp cho chính quyền địa phương ngày càng nhiều, mức độ phức tạp gia tăng, yêu cầu chất lượng công việc ngày càng cao, trong khi đó nguồn lực đảm bảo cho triển khai công tác tư pháp còn thiếu, chất lượng không đồng đều. Mặt khác, một bộ phận nhỏ công chức, viên chức của ngành chưa chủ động, tích cực trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nên chất lượng, hiệu quả chưa cao. Cơ sở vật chất, kinh phí dành cho công tác tư pháp, nhất là ở cơ sở chưa đảm bảo dẫn đến việc triển khai còn gặp nhiều khó khăn, chưa tương xứng so với yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Việt Văn đánh giá cao vai trò quan trọng của ngành Tư pháp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu thời gian tới, ngành Tư pháp tăng cường sự phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính và các cơ quan liên quan khác trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong công tác quản lý xử lý VPHC và theo dõi THPL. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, PBGDPL, tập trung tuyên truyền các chính sách mới liên quan trực tiếp đến người dân như: công tác giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội; gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ. Ngoài ra, đồng chí cũng yêu cầu, ngành Tư pháp cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, làm tốt công tác quản lý nhà nước về công tác tư pháp. Tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đồng chí Lãnh đạo Sở Tư pháp trao Quyết định khen thưởng

đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh. Trên cơ sở chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và kết quả trao đổi, thảo luận hôm nay sẽ khẩn trương xây dựng Chương trình, Kế hoạch cụ thể để triển khai nhiệm vụ công tác trong toàn ngành trong năm 2020. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong toàn ngành theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Kịp thời sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ công tác theo chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Tăng cường phối hợp tốt với các Sở, ban, ngành, đoàn thể; cấp ủy, chính quyền cơ sở  trong việc triển khai thực hiện công tác tư pháp, pháp chế trên địa bàn toàn tỉnh. Phát động phong trào thi đua trong toàn ngành từ tỉnh đến cơ sở khắc phục những khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào những ngày lễ lớn trong năm.

Tại Hội nghị đã tổ chức công bố và trao các Quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tư pháp cho các tập thể, cá nhân của Ngành Tư pháp có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2019.

Vũ Xuân Quyết

Các tin đã đưa ngày: