Quy định mới về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

17/03/2020

Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, Nghị định này thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004; Nghị định 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/3/2020.

Theo đó, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP có nhiều quy định mới về công tác văn thư, văn bản điện tử, đặc biệt là về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

1. Đối với văn bản điện tử: Nghị định quy định văn bản điện tử là văn bản dưới dạng thông điệp dữ liệu được tạo lập hoặc được số hóa từ văn bản giấy và trình bày đúng thể thức, kỹ thuật, định dạng theo quy định. Văn bản  điện tử có giá trị như bản gốc văn bản giấy.

2. Về thể thức, kỹ thuật trình bày: số trang văn bản được đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản; căn cứ ban hành trong Nghị quyết, Quyết định phải được ghi đầy đủ tên loại, số, ký hiệu, cơ quan ban hành, ngày tháng năm ban hành văn bản và trích yếu nội dung văn bản (riêng Luật, Pháp lệnh không ghi số, ký hiệu, cơ quan ban hành) và được trình bày bằng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng, sau mỗi căn cứ phải xuống dòng, cuối dòng có dấu chấm phẩy (;), dòng cuối cùng kết thúc bằng dấu chấm (.).

3. Về viết hoa trong văn bản hành chính: Nghị định quy định viết hoa trong các trường hợp: viết hoa chữ cái đầu âm tiết thứ nhất của một câu hoàn chỉnh, sau dấu chấm câu (.), sau dấu chấm hỏi (?), sau dấu chấm than (!) và khi xuống dòng; viết hoa danh từ riêng chỉ tên người, đối với tên thông thường viết hoa chữ cái đầu tất cả các âm tiết của danh từ riêng chỉ tên người, tên hiệu, tên gọi nhân vật lịch sử, đối với tên nước ngoài được phiên âm trực tiếp sát cách đọc của nguyên ngữ viết hoa chữ cái đầu âm tiết thứ nhất trong mỗi thành phần; viết hoa tên địa lý; tên cơ quan, tổ chức, danh từ thuộc trường hợp đặc biệt như: Nhân dân, Nhà nước, danh từ chung đã riêng hóa, tên các ngày lễ, ngày kỷ niệm, tên các loại văn bản. Trường hợp viện dẫn phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của một văn bản cụ thể thì viết hoa chữ cái đầu của phần, chương, mục, tiểu mục, điều, viết hoa tên các năm âm lịch, ngày tết, ngày và tháng trong năm, tên các sự kiện lịch sử và các triều đại, tên các tác phẩm, sách báo, tạp chí.

                                                                                              Danh Kiên

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: