Tọa đàm: “Thực tiễn thi hành một số quy định mới của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua”

29/05/2018

Sáng ngày 25/05/2018, Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm: “Thực tiễn thi hành một số quy định mới của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 trên địa bàn tỉnh thời gian qua”. Đồng chí Nguyễn Văn Cương - Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý và  Đồng chí Hà Thái Nguyên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đồng chủ trì Tọa đàm. Tham dự Tọa đàm có đại diện Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Công an tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh; Hội luật gia tỉnh; Cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh; Cơ sở giáo dục bắt buộc trên địa bàn tỉnh; đại diện các sở, ngành của tỉnh; đại diện một số cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; đại diện các Phòng Tư pháp cấp huyện và đại diện UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh...

Đồng chí Nguyễn Văn Cương - Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp

và  Đồng chí Hà Thái Nguyên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đồng chủ trì Tọa đàm

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu tham dự trình bày tham luận tập trung đánh giá một số quy định mới của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp xử lý hành chính hiện nay, như: Đánh giá việc áp dụng nguyên tắc người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính và nguyên tắc đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân; Đánh giá việc áp dụng quy định về xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính (đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc và cơ sở cai nghiện bắt buộc); Đánh giá việc áp dụng quy định về các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính cho người chưa thành niên vi phạm pháp luật (biện pháp nhắc nhở và quản lý tại gia đình).

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm hành chính, trong đó, một số khó khăn, vướng mắc được các địa biểu đặc biệt quan tâm như sau:

- Hiện nay, chưa có các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với từng nhóm hàng thực phẩm để áp dụng xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm. Có một số khoản, điều quy định mức xử phạt tính theo % tổng giá trị thực phẩm vi phạm tại Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm là chưa đủ tính răn đe đối với cá nhân và tổ chức vi phạm, do đặc thù lĩnh vực an toàn thực phẩm đa số thực phẩm có giá trị thấp, nhưng mức độ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người.

- Theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 9/7/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy mới chỉ xác định tình trạng nghiện đối với 2 loại chất ma túy thuộc  nhóm Opiats và nhóm ATS, trong khi đó, số chất ma túy được quy định trong Nghị định số 82/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ ban hành danh mục các chất ma túy và tiền chất  là hơn 250 chất.

-  Hiện nay chưa có hướng dẫn việc xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính ở địa phương nên cơ chế về chia sẻ và cung cấp thông tin các đối tượng vi phạm hành chính chưa có, vì vậy rất khó xác định đối với các trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần, tái phạm để được xem là tình tiết tăng nặng trong xử lý vi phạm hành chính.

- Khoản 3 và khoản 4 Điều 92 Luật Xử lý vi phạm hành chính chỉ quy định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với các đối tượng vi phạm mà trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà không có quy định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với các đối tượng vi phạm chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng không có nơi cư trú ổn định (như quy định đối với đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc), do vậy, đối với các đối tượng lang thang, không có nơi cư trú ổn định, từ 14 đến 18 tuổi thực hiện các hành vi vi phạm nêu tại khoản 3 và khoản 4 Điều 92 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì cơ quan Công an chỉ có thể xử phạt hành chính mà không thể lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng được.

- Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa đối tượng vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc do Chủ tịch UBND cấp xã lập phải qua 3 cơ quan xem xét là Phòng Tư pháp, Công an và Tòa án nhân dân cấp huyện, hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Chủ tịch UBND cấp xã lập phải qua 3 cơ quan xem xét là Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Tòa án nhân dân cấp huyện thực chất các hồ sơ này phải qua 3 lần thẩm định. Trình tự thủ tục như vậy là phức tạp, dẫn đến kéo dài thời gian để có thể áp dụng biện pháp đối với đối tượng vi phạm, nhất là những trường hợp phải chỉnh sửa, bổ sung tài liệu theo quan điểm của các đơn vị thẩm định, kiểm tra, xét duyệt;….

Đại diện Công an tỉnh Vĩnh Phúc trình bày Tham luận tại buổi Tọa đàm

Từ thực trạng nêu trên, các đại biểu tham dự Tọa đàm đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả việc thi hành một số quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính cho phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay như sau:

+ Đề nghị Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc đảm bảo dễ thực hiện, thống nhất giữa quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

+ Đề nghị Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan sớm đề xuất triển khai cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và cơ chế chia sẻ, cung cấp thông tin để phục vụ cho việc thu thập thông tin, tài liệu lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với các đối tượng vi phạm.

+ Đề nghị Bộ Tư pháp và các bộ, ngành trung ương cần chú trọng việc tập huấn nghiệp vụ theo hướng chuyên sâu đối với từng lĩnh vực để các địa phương nắm bắt các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành, tạo điều kiện để các địa phương được trao đổi, kiến nghị trả lời nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc mà hiện nay đang gặp phải;….

Các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại buổi Tọa đàm được Đoàn công tác của Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp ghi nhận và đánh giá cao. Trong thời gian tới, Đoàn sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn và có biện pháp hoàn thiện thể chế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, để từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trong giai đoạn hiện nay./.                                                             

                               Nguyễn Thủy - Phòng Quản lý XLVPHC &TDTHPL

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: