Sở Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp- hộ tịch năm 2018

04/06/2018

Thực hiện Quyết định số 103/QĐ- UBND ngày 18/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 và nhiệm vụ công tác tư pháp trọng tâm năm 2018 của Sở Tư pháp. Sáng ngày 01/6/2018, Sở Tư pháp phối hợp cùng Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp- hộ tịch năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Tham dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có đại diện Bộ Tư pháp ông Nguyễn Công Khanh- Cục trưởng Cục Hộ tịch quốc tịch chứng thực, ông Đoàn Trung Kiên – Giám đốc Học viện Tư pháp; đại diện Sở Tư pháp có bà Phùng Thị Kim Nga- Tỉnh ủy viên- Giám đốc Sở, ông Nguyễn Tuấn Anh- Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp – hộ tịch 2018 diễn ra trong 06 ngày tại Khách sạn Vĩnh Yên, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng là 150 cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch tại 137 Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn và 09 Phòng Tư pháp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, ông Đoàn Trung Kiên – Giám đốc Học viện Tư pháp nêu mục đích ý nghĩa của hoạt động bồi dưỡng nhằm củng cố, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng thực hiện các thủ tục hành chính và yêu cầu kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch theo yêu cầu của Luật Hộ tịch năm 2014.

Ông Đoàn Trung Kiên – Giám đốc Học viện Tư pháp

phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Ngay sau bài phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Tuấn Anh – phó Giám đốc Sở đã có bài phát biểu, quán triệt thực hiện tổ chức lớp bồi dưỡng. Theo đó yêu cầu các học viên tham gia lớp bồi dưỡng phải chấp hành nghiêm túc nội quy lớp học theo quy chế đào tạo của Học viện về chấp hành thời gian lên lớp; tích cực, chủ động tiếp thu bài giảng và tham gia thảo luận, trao đổi với giảng viên và các học viên trong lớp; tham gia, thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra, thu hoạch theo yêu cầu. Ban chỉ đạo, tổ giúp việc tổ chức lớp bồi dưỡng có trách nhiệm chuẩn bị, cung cấp các điều kiện đảm bảo tổ chức lớp bồi dưỡng được hiệu quả.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu

phổ biến, quán triệt nội dung chương trình lớp bồi dưỡng

Nội dung lớp bồi dưỡng được thực hiện theo Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức Tư pháp – Hộ tịch tại UBND cấp xã và cấp huyện được ban hành kèm theo Quyết định số 2247/QĐ-BTP ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, gồm các chuyên đề: Tổng quan về hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch; đạo đức và trách nhiệm của công chức tư pháp hộ tịch trong đăng ký, quản lý hộ tịch; Đăng ký nuôi con nuôi; đăng ký khai sinh; đăng ký kết hôn và cấp xác nhận tình trạng hôn nhân; đăng ký giám hộ, nhận cha mẹ con; đăng ký khai tử, ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch; đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc; báo cáo trao đổi kinh nghiệm về thực tiễn đăng ký và quản lý hộ tịch tại địa phương; ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch; thực hành tình huống; viết thu hoạch cuối khóa... do các báo cáo viên của Bộ Tư pháp trực tiếp trình bày tại lớp học.

Mai Phương- Phòng HCTP

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: