Bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

15/06/2018

Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tham dự Lớp bồi dưỡng có đại biểu là các cán bộ, công chức thực hiện công tác bồi thường thuộc các sở, ban, ngành; đại diện các cơ quan ngành dọc thuộc Trung ương quản lý; đại diện Phòng tư pháp cấp huyện. Để triển khai Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 11 tháng 6 vừa qua, Sở Tư pháp đã tổ chức Lớp bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế năm 2018 chuyên đề về bồi thường nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh với số lượng người tham dự hơn 100 người. Đánh giá cao về ý nghĩa vai trò và tầm quan trọng của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, các ngành, các cấp đã cử cán bộ, công chức tham dự đầy đủ, đúng thành phần theo danh sách mời. 

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh – Phó giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc

Lớp bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế năm 2018

Bằng phương thức truyền tải này học viên dễ dàng ghi nhận và thống nhất trong việc áp dụng thực hiện những quy định mang tính quy phạm của Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các đại biểu được truyền tải một cách đầy đủ các quy định về nội dụng quản lý nhà nước về công tác bồi thường và kỹ năng thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, từ đó đã thống nhất nhận thức về ý nghĩa vai trò của công tác này trong việc triển khai thi hành Luật TNBTCNN.

Cán bộ, công chức tham dự Lớp bồi dưỡng đã có nhiều ý kiến chia sẻ về các tình huống, vướng mắc về công tác bồi thường nhà nước trong thực tiễn trong hoạt động quản lý hành chính và trao đổi về các trường hợp có khả năng phát sinh trách nhiệm bồi thường của nhà nước để thảo luận và rút kinh nghiệm tại địa phương. Học viên nâng cao được kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho công chức làm công tác bồi thường nhà nước nói riêng, cán bộ làm công tác pháp chế nói chung. Thông qua Lớp bồi dưỡng này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường, kỹ năng, nghiệp vụ của đội ngũ được giao làm công tác bồi thường trên địa bàn toàn tỉnh.

Thu Hiền- HCTP

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: