Thẩm tra tình hình triển khai thi hành Hiến pháp, văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018

26/06/2018

Để chuẩn bị nội dung cho chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kỳ họp giữa năm 2018), sáng ngày 22/06/2018, Đoàn thẩm tra của Ban Pháp chế - HĐND tỉnh do đồng chí Lê Thị Phương Hoa - Trưởng Ban pháp chế làm Trưởng đoàn tiến hành thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình triển khai thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 tại Sở Tư pháp. Làm việc với Đoàn thẩm tra, đại diện Sở Tư pháp có Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Giám đốc Sở cùng các đồng chí Trưởng phòng chuyên môn của Sở Tư pháp.

Toàn cảnh buổi thẩm tra Báo cáo tại Sở Tư pháp

Tại buổi thẩm tra, Đại diện của Sở Tư pháp đã trình bày Báo cáo số 120/BC-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh về tình hình triển khai thi hành Hiến pháp, văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018, trong đó, tập trung đánh giá sâu về công tác chỉ đạo, triển khai; kết quả tổ chức triển khai thực hiện của UBND tỉnh (Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp năm 2013, các văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh; tổ chức rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản QPPL cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, các văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên; công tác soạn thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh; triển khai thi hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh; tình hình tuân thủ pháp luật của các cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, điều tra, truy tố, xét xử và tình hình vi phạm pháp luật của người dân; bố trí các nguồn lực bảo đảm cho công tác triển khai thi hành Hiến pháp, văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh); đánh giá chung những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế; khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018 và đề xuất các giải pháp, kiến nghị để tiếp tục triển khai hiệu quả Hiến pháp, văn bản QPPL của cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh trong thời gian tới.

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên trong Đoàn thẩm tra đề nghị đại diện Sở Tư pháp đánh giá, làm rõ một số nội dung liên quan đến báo cáo như: công tác đôn đốc, xây dựng báo cáo; công tác rà soát và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh; hiệu quả công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên; công tác xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh….

Các ý kiến của thành viên Đoàn thẩm tra đã được đại diện Sở Tư pháp tiếp thu và giải trình làm rõ.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng đoàn thẩm tra đánh giá cao công tác tổng hợp của Sở Tư pháp trong việc giúp UBND tỉnh xây dựng báo cáo trình HĐND tỉnh, đồng thời, nêu lên một số nội dung nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tổng hợp, xây dựng báo cáo của UBND tỉnh về tình hình triển khai thi hành Hiến pháp, văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh trong năm 2018. Những ý kiến kết luận của Trưởng đoàn thẩm tra đã được Sở Tư pháp tiếp thu để triển khai thực hiện trong năm 2018./.

                                                                                  Nguyễn Thủy

Các tin đã đưa ngày: