Lễ trao sách pháp luật cho các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh

09/10/2018

Thực hiện Kế hoạch số 291/KH-UBND ngày 12/1/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016-2020 trong năm 2018, ngày 5/10/2018, Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND tổ chức trao sách pháp luật cho 75 cơ quan, đơn vị là các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Kim Thị Ánh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó trưởng Ban chỉ đạo Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND chủ trì buổi lễ.

Toàn cảnh buổi lễ

Sách pháp luật là một kênh thông tin có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, là công cụ truyền tải mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, nhân dân, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, nâng caodân trí, ý thức chấp hành và thực hiện pháp luật. Năm 2018, Sở Tư pháp- cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND  đã trang bị 27 đầu sách cho các đơn vị gồm những văn bản pháp luật mới như: Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018);Luật đất đai, Luật nhà ở và hỏi- đáp pháp luật về đất đai, nhà ở;Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018); Luật An ninh mạng; Thực hiện pháp luật về dân chủ ở cấp xã phục vụ xây dựng nông thôn mới...

Đ/c Kim Thị Ánh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo

Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND trao sách cho các cơ quan, đơn vị

Để sử dụng sách pháp luật thực sự hiệu quả và thu hút đông đảo cán bộ công chức, viên chức tìm hiểu, nghiên cứu, phát biểu tại lễ trao sách, đồng chí Kim Thị Ánh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó trưởng Ban chỉ đạo Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, quản lý, khai thác và sử dụng sách pháp luật có hiệu quả ở cơ quan, đơn vị mình phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Ngọc Huyền

 

Các tin đã đưa ngày: