Hội thảo “ Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở ”

31/10/2018

Thực hiện Quyết định số 2076 /QĐ-BTP ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018; Kế hoạch số 291/KH-UBND ngày 12/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc triển khai thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2018. Ngày 30/10/2018,Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật- Bộ Tư pháp phối hợp Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo “ Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL tại cơ sở”. Dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc; đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Lãnh đạo Sở Tư pháp Vĩnh Phúc, thành viên Hội Đồng PBGDPL tỉnh Vĩnh Phúc; các đồng chí Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; đại diện Sở Tư pháp Phú Thọ và Sở Tư pháp Tuyên Quang; Trưởng các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, Trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng tư pháp các huyện, thành phố và các đồng chí Phóng viên Đài PT-TH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Cổng thông tin điện tử của tỉnh đến dự và đưa tin. Đồng chủ trì hội thảo có đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp; đồng chí Kim Thị Ánh- Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc.

Đ/c Phan Hồng Nguyên- Phó Vụ trưởng Vụ Phố biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp phát biểu khai mạc Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham luận về thực trạng, tình hình triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và một số tỉnh, thành phố lân cận về những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất các giải pháp tăng cường công tác này trong thời gian tới; thảo luận trao cho từng đối tượng, lĩnh vực, địa bàn hiện nay; trao đổi về các mô hình hay, cách làm phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả tại cơ sở.

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu bàn đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhất là tại cơ sở; đổi mới công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, tuyên truyền miệng; đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở; chú trọng việc sơ kết, tổng kết, nhân rộng các mô hình, cách làm hay để nhân rộng phạm vi cả nước; huy động mọi nguồn lực  xã hội tham gia phổ biến giáo dục theo hình thức xã hội hóa.

Có thể nói, với mục tiêu phổ biến, giáo dục pháp luật hướng về cơ sở, thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được các cấp, ngành, địa phương quan tâm chú trọng và đạt kết quả tích cực, thực sự trở thành cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật.

                                                                                      Lê Huyền

Các tin đã đưa ngày: