Sinh hoạt chuyên đề phổ biến các nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị tại Chi bộ Văn phòng Sở 1

11/09/2019

Chiều ngày 10/9/2019, tại Phòng họp Sở Tư pháp, Chi bộ Văn phòng Sở 1- Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề tháng 9/2019 với sự tham dự của toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ. Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt.

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên được thông báo một số tin tức thời sự nổi bật trong tỉnh, trong nước và quốc tế trong tháng. Về sinh hoạt chuyên đề, với chủ đề tìm hiểu các nội dung của Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, đã có 6 đảng viên đại diện 3 tổ đảng trình bày tham luận nhằm tìm hiểu sâu hơn về mục đích, nội dung và các biện pháp để triển khai thực hiện Nghị quyết như: Khái quát những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW; Những mục tiêu được xác định tại Nghị quyết số 35-NQ/TW và nhiệm vụ cụ thể để thực hiện những mục tiêu đó; Phân tích những quan điểm được xác định tại Nghị quyết số 35-NQ/TW; Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác- Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động thể hiện cụ thể trong Cương lĩnh xây dựng đất nước, các văn kiện Đại hội Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình đào tạo, bồi dưỡng như thế nào; Các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 35-NQ/TW và việc triển khai thực hiện tại Chi bộ, … Sau khi nghe tham luận, các đồng chí đảng viên còn lại đã tích cực trao đổi, thảo luận và phát biểu ý kiến đề xuất việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW có hiệu quả tại Chi bộ.

Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đảng viên để triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, đồng thời kết luận một số nội dung cần lãnh đạo, chỉ đạo trong tháng 9/2019, trong đó có nhiệm vụ tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao công tác Đảng và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn.

                                                       Đào Hường- Phòng XD&KTVB QPPL

Các tin đã đưa ngày: