Sở Tư pháp Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị bồi dưỡng về xử lý vi phạm hành chính

14/10/2019

Từ ngày 9 đến ngày 11/10/2019, Sở Tư pháp Vĩnh Phúc tổ chức  hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về công tác xử lý vi phạm hành chính. Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đại biểu là Lãnh đạo UBND huyện, thành phố; Trưởng các đơn vị: Phòng Tư pháp; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Kinh tế và hạ tầng; Đội Quản lý thị trường; Phòng Văn hóa và thông tin; Lãnh đạo Công an huyện, thành phố; Lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn; Cán bộ công chức Tư pháp - Hộ tịch; Công an; Cán bộ địa chính- xây dựng.

Tại Hội nghị, Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc  Phân hiệu trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh  Đắk Lắk đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, trọng tâm là những quy định về: Trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; các khó khăn, vướng mắc trong thực tiến thi hành: Áp dụng biểu mẫu, xác định thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt.

Các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, trao đổi với báo cáo viên những khó khăn, vướng mắc  trong thực tiễn liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính; đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường. Thông qua nội dung tập huấn đã giúp củng cố kiến thức, kỹ năng cho các đồng chí có thẩm quyền xử phạt hành chính, các đồng chí tham mưu tổ chức thực hiện xử lý vi phạm hành chính góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính ở địa phương.

Thu Hoàng

Các tin đã đưa ngày: