Sở Tư pháp thực hiện kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực cấp huyện, cấp xã năm 2019

21/10/2019

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-STP ngày 06/3/2019 của Sở Tư pháp và Quyết định số 151/QĐ-STP ngày 04/10/2019 của Giám đốc Sở về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực năm 2019 do ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng Đoàn. Từ ngày 14/10 đến ngày 18/10/2019, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực tại 09 Ủy ban nhân dân xã, phường trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên và huyện Tam Đảo. Phạm vi thanh tra công tác hộ tịch, chứng thực từ ngày 01/01/2018 đến thời điểm kiểm tra. Tham gia cùng Đoàn kiểm tra có đại diện Lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện, thành phố của địa phương được kiểm tra.

Tại các đơn vị được kiểm tra, Đoàn nghe báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước và tình hình đăng ký hộ tịch, chứng thực của cơ quan, đơn vị. Các đơn vị được kiểm tra nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị với Đoàn kiểm tra, cơ quan quản lý cấp trên về công tác quản lý, tổ chức thực hiện trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực ở địa phương; nhằm khắc phục, tháo gỡ khó khăn, hạn chế trong thời gian qua, đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước trong thời gian tiếp theo.

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND phường Hội Hợp thành phố Vĩnh Yên

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra Sổ hộ tịch, Sổ chứng thực, hồ sơ đăng ký hộ tịch, hồ sơ chứng thực và các chứng từ liên quan đến việc thu, nộp lệ phí hộ tịch, phí chứng thực dựa trên kết quả báo cáo của các đơn vị được kiểm tra. Thông qua hoạt động kiểm tra, Đoàn đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, đăng ký hộ tịch; thực hiện các việc chứng thực và lưu trữ hồ sơ hộ tịch, chứng thực đảm bảo đúng quy định Luật Hộ tịch năm 2014, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Kết quả kiểm tra được Đoàn chỉ ra tại buổi làm việc có đánh giá ưu điểm, hạn chế và sai sót của đơn vị được kiểm tra. Về ưu điểm, điển hình là công tác lưu trữ hồ sơ khoa học, đáp ứng yêu cầu tra cứu, khai thác và quản lý thông tin tại UBND xã Bồ Lý, Hồ Sơn huyện Tam Đảo; UBND phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, UBND xã Định Trung, phường Hội Hợp thành phố Vĩnh Yên. Tuy nhiên công tác lưu trữ hồ sơ thiếu khoa học tại một số đơn vị được kiểm tra; việc ghi sổ chứng thực để chống nội dung, không đảm bảo yêu cầu tại nhiều đơn vị. Bên cạnh đó là những hạn chế, thiếu sót trong giải quyết các việc hộ tịch như thay đổi, cải chính hộ tịch, đăng ký nhận cha, mẹ con, xác nhận tình trạng hôn nhân và đăng ký lại hộ tịch; hạn chế trong thực hiện chứng thực hợp đồng giao dịch, chứng thực chữ ký; thậm chí nhiều địa phương không thực hiện lưu trữ hồ sơ chứng thực chữ ký, việc lưu trữ hồ sơ chứng thực hợp đồng giao dịch không đúng quy định.

Tại các đơn vị, Đoàn kiểm tra lập Biên bản làm việc ghi nhận kết quả kiểm tra, đồng thời hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị được kiểm tra nghiêm túc chấm dứt ngay những thiếu sót, hạn chế và khắc phục, hoàn thiện, bổ sung hồ sơ theo quy định; báo cáo kết quả khắc phục, hoàn thiện hồ sơ trước khi Sở Tư pháp có Kết luận kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực năm 2019.

Vũ Thị Bích Liên

Các tin đã đưa ngày: