Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 24/2019/NĐ-CP và pháp luật Nuôi con nuôi

22/10/2019

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 06/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức thi hành Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh. Ngày 21/10/2019 Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn Nghị định số 24/2019/NĐ-CP và pháp luật về nuôi con nuôi cho cán bộ, công chức làm công tác nuôi con nuôi cấp xã, cán bộ Phòng Tư pháp và Lao động, thương binh xã hội các huyện, thành phố, đại diện các cơ sở nuôi dưỡng trên địa bàn tỉnh. Về dự và làm Báo cáo viên pháp luật tại Hội nghị có bà Phạm Thị Kim Anh – Phó Cục trưởng Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp.

Ông Nguyễn Tuấn Anh- Phó Giám đốc Sở Tư pháp khai mạc hội nghị

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh mục đích, yêu cầu của công tác tập huấn nhằm kịp thời truyền đạt các điểm mới của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP; việc tổ chức thực hiện đúng pháp luật và thống nhất trên địa bàn tỉnh; tăng cường, nâng cao hiệu qủa công tác quản lý nuôi con nuôi trong nước. Đảm bảo mọi trường hợp đăng ký nuôi con nuôi được thực hiện vì quyền, lợi ích hợp phát của trẻ, nghiêm cấm việc nhận nuôi con nuôi vì mục đích vụ lợi trái pháp luật của các bên liên quan.

 Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc phát huy tốt vai trò tham mưu với Lãnh đạo, Chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện pháp luật nuôi con nuôi nhằm chấm dứt những tồn tại, sai phạm trong thực hiện nuôi con nuôi trong thời gian qua như: Tình trạng nhận nuôi con nuôi trong cộng đồng nhưng không đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền; lợi dụng đăng ký nuôi con nuôi để hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với người có công cách mạng, người dân tộc thiểu số hoặc vi phạm pháp luật như biến con đẻ thành con nuôi và ngược lại.

Bà Phạm Thị Kim Anh- Phó Cục trưởng Cục Con nuôi – báo cáo viên tại hội nghị

Bà Phạm Thị Kim Anh – Phó Cục trưởng Cục Con nuôi truyền đạt nội ung mới của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP: Quy định thẩm quyền đăng ký nuôi con nuôi trong nước đối với quyền lựa chọn theo nơi cư trú của người nhận hoặc được nhận làm con nuôi trong trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc của chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi. Quy định về quyền, phạm vi thay đổi hộ tịch của con nuôi theo hướng phù hợp với quy định của Luật Hộ tịch năm 2014. Quy định về trách nhiệm của UBND cấp xã trong rà soát, phát hiện, vận động trường hợp nhận nuôi con nuôi trên thực tế nhưng không thực hiện đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền; trách nhiệm của các ngành, các cấp trong thông báo trẻ có nhu cầu được nhận làm con nuôi trong nước. Đặc biệt là quy định về mở rộng phạm vi cơ sở nuôi dưỡng được thành lập hợp pháp trong và ngoài công lập đều có quyền đăng ký nhu cầu giải quyết cho trẻ em sống tại cơ sở nuôi dưỡng được làm con nuôi nước ngoài (thay vì chỉ có cơ sở nuôi dưỡng do UBND tỉnh chỉ định như trước đây) nhằm hướng tới mục tiêu đảm bảo trẻ em được sống trong môi trường gia đình, việc nuôi con nuôi là mục đích nhân văn, nhân đạo, vì lợi ích tốt nhất của trẻ.

Tại hội nghị, Báo cáo viên và các học viên đã cùng nhau trao đổi, thảo luận những kinh nghiệm, kỹ năng thực hiện đăng ký, quản lý nuôi con nuôi với nhiều câu hỏi, tình huống cụ thể. Qua đó góp phần củng cố nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cán bộ, công chức và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh trong thời gian tiếp theo.

Nguyễn Thị Mai Phương

Các tin đã đưa ngày: