Sở Tư pháp quán triệt, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra

10/02/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút mới Corona gây ra; sáng ngày 10/02, đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp đã chủ trì cuộc họp để quán triệt, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra tại cơ quan Sở Tư pháp.

Đồng chí Giám đốc Sở đã thông tin đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút mới Corona gây ra và nội dung chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút mới Corona gây ra. Để đảm bảo phòng ngừa tốt dịch bệnh trong cơ quan, đơn vị thuộc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Trưởng các tổ chức tham mưu, tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ và Trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:

Thứ nhất, quán triệt, triển khai thực hiện đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị các Văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona gây ra. Thường xuyên cập nhật, phổ biến thông tin chính xác, kịp thời về tình hình dịch bệnh và quán triệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra tại cơ quan, đơn vị mình.

Thứ hai, tạm dừng tổ chức các Hội nghị chưa thật sự cấp thiết hoặc các hoạt động cần tập trung đông người. Chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, không để chậm tiến độ theo kế hoạch công tác đã đề ra hoặc theo yêu cầu của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona tỉnh Vĩnh Phúc.

Thứ ba, yêu cầu công chức, viên chức, người lao động đeo khẩu trang tại những nơi công cộng, rửa tay bằng xà phòng, sử dụng các chất sát khuẩn. Hạn chế tập trung đông người, du xuân, tham gia các lễ hội. Quan tâm chăm lo sức khoẻ cho bản thân và gia đình, trường hợp có những biểu hiện sốt, ho cần đến ngay các bệnh viện tuyến tỉnh để thăm khám. Lãnh đạo các đơn vị khi phát hiện có công chức, viên chức, người lao động của đơn vị có biểu hiện sốt, ho, yêu cầu nghỉ việc tự cách ly tại nơi cư trú. Trường hợp có công chức, viên chức, người lao động hoặc người nhà tiếp xúc với người có nguy cơ nhiễm dịch phải báo cáo ngay với Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

Thứ tư, lập danh sách công chức, viên chức, người lao động có con đang học cấp tiểu học và mầm non có nhu cầu nghỉ việc (hoặc đi muộn, về sớm) để chăm sóc các cháu, gửi về Văn phòng Sở tổng hợp, theo dõi.

Tại Hội nghị đồng chí Giám đốc Sở giao Văn phòng Sở tham mưu theo dõi, đôn đốc, nắm tình hình triển khai thực hiện của các đơn vị, báo cáo Giám đốc Sở kịp thời chỉ đạo.     

Vũ Xuân Quyết

Các tin đã đưa ngày: