Đại hội điểm Chi bộ Văn phòng Sở 2, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2023 thành công tốt đẹp

25/03/2020

Trong chiều ngày 24 và sáng ngày 25 tháng 3 năm 2020, Chi bộ Văn phòng Sở 2, tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2023. Đây là Đại hội điểm của các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Sở, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp, cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở 2.

Đ/c Nguyễn Văn Bắc, TUV, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tư pháp

phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2017-2020 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023.

Trong nhiệm kỳ VIII (2017-2020) dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Chi bộ Văn phòng Sở 2 đã đoàn kết, năng động, sáng tạo lãnh đạo Tổ đảng, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt các nhiệm vụ Đảng, chính quyền giao cho ngành Tư pháp; hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Chi Văn phòng Sở 2 lần thứ VIII đề ra. Chi bộ tiếp tục phát huy được vai trò lãnh đạo đối với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với nhiều đổi mới và đạt hiệu quả cao với việc các đơn vị thuộc Chi bộ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, dân vận, kiểm tra, giám sát, lãnh đạo với các tổ chức đoàn thể quần chúng được Chi bộ quan tâm lãnh đạo, góp phần nâng cao vai trò, năng lực và sức chiến đấu của đảng. Công tác tổ chức Đảng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định với việc tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, nguyên tắc sinh hoạt Đảng theo Điều lệ của Đảng, các Nghị quyết của Đảng bộ, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên. Quan tâm, chú trọng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt theo chuyên đề. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong công tác tổ chức và sinh hoạt Đảng và các quy định khác về tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cấp ủy Đảng và đảng viên. Công tác triển khai đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” được quan tâm, chỉ đạo hiệu quả, đã tạo ý thức thi đua sôi nổi, rộng khắp; ý thức khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao được đề cao, góp phần tích cực vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành.

Đ/c Nguyễn Văn Bắc, TUV, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tư pháp thay mặt Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Tư pháp tặng hoa chúc mừng Đại hội

Bên cạnh đó, Chi bộ cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ 2017 -2020 cần khắc phục trong nhiệm kỳ 2020 -2023. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống của Đảng cho cán bộ, đảng viên mặc dù có nhiều chuyển biến nhưng một số kết quả đạt được còn chưa cao. Số ít cán bộ, đảng viên chưa thực sự gương mẫu, tự giác nghiên cứu tìm hiểu, học tập chủ trương đường lối chính sách của Đảng nên nhận thức còn có những hạn chế; hiệu quả từ công tác chuyên môn ở một số lĩnh vực lãnh, chỉ đạo của Chi bộ đạt được có việc chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng. Việc kiểm tra, giám sát các tiêu chí cam kết theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thực hiện có lúc, có việc chưa thường xuyên.

Báo cáo kiểm điểm của Chi uỷ trình bày tại Đại hội cũng đã đánh giá Chi uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 hoàn thành tốt trên các mặt về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác dân vận; tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng các đoàn thể. Đồng thời, cũng đánh giá cao về kết quả đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, thực hiện quy chế làm việc của Chi uỷ và kết quả lãnh đạo thực hiện chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình của cấp uỷ.

Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp

tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tại đại hội, các ý kiến tham luận làm rõ thêm những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua, đồng thời, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới về công tác xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bắc, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp đã biểu dương những kết quả chi bộ đã đạt được, cũng như chỉ ra những điểm cần khắc phục của Chi bộ trong thời gian tới trên các mặt về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện công tác cán bộ; việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ. Đồng chí Bí thư Đảng uỷ cũng yêu cầu, Chi bộ sớm xây dựng Chương trình hoạt động toàn khoá; quy chế hoạt động Chi uỷ; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội… để lãnh đạo Chi bộ triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ tới.

Tại Đại hội cũng tiến hành bầu cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 gồm 03 đồng chí, đồng chí Vũ Thị Bích Liên, Trưởng phòng Hành chính, giữ chức vụ Bí thư; đồng chí Vũ Xuân Quyết, Phó Chánh Văn phòng, giữ chức vụ Phó Bí thư và đồng chí Vi Thị Tuyết Ngân, Chánh Thanh tra Sở, Chi ủy viên.

Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của Chi bộ Văn phòng Sở 2 nhất trí thông qua Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và quyết tâm thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Vũ Xuân Quyết

Các tin đã đưa ngày: