Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật giao dịch bảo đảm năm 2020

20/11/2020

Thực hiện Chương trình công tác Tư pháp năm 2020 và chức năng quản lý nhà nước trong công tác giao dịch bảo đảm, ngày 19/11/2020 Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật giao dịch bảo đảm cho các đối tượng là cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, các Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của 09/09 huyện, thành phố; cán bộ, nhân viên các Tổ chức tín dụng tỉnh, Quỹ tín dụng nhân dân và công chứng viên các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. Về dự và truyền đạt nội dung tập huấn tại hội nghị có bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Cục trưởng Cục đăng ký, giao dịch bảo đảm quốc gia, Bộ Tư pháp.

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh – Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự, chỉ đạo Hội nghị

Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Giám đốc Sở Tư pháp xác định rõ mục đích, yêu cầu nhằm nâng cao kiến thức pháp luật giao dịch bảo đảm, cũng như kinh nghiệm, kỹ năng trong đăng ký giao dịch bảo đảm cho cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan nhà nước, tổ chức tín dụng, tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh; đảm bảo thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện pháp luật giao dịch bảo đảm, đặc biệt là đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Cục trưởng Cục đăng ký GDBĐ,

     Bộ Tư pháp – báo cáo viên pháp luật tại Hội nghị

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng- Phó Cục trưởng Cục đăng ký giao dịch bảo đảm đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Sở Tư pháp Vĩnh Phúc trong phối hợp với Cục đăng ký, giao dịch bảo đảm và các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật về giao dịch bảo đảm, lĩnh vực được Bộ Tư pháp quan tâm, chú trọng thời gian qua. Tại hội nghị các báo cáo viên trình bày quy định pháp luật hiện hành về giao dịch bảo đảm theo quy định Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ, đặc biệt là hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp, cùng quy định pháp luật có liên quan về dân sự, đất đai, nhà ở, ngân hàng.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu nội dung tập huấn; đồng thời chủ động, tích cực tham gia trao đổi, thảo luận cùng báo cáo viên; có nhiều câu hỏi, tình huống phát sinh trên thực tế đã được các đại biểu đặt ra như: vấn đề đăng ký, bổ sung điều chỉnh thông tin cá nhân thay đổi so với thông tin trong hồ sơ đăng ký thế chấp; xác định rủi do khi một tài sản dùng để đăng ký thế chấp nhiều lần; vấn đề xác định thành viên hộ gia đình trong hợp đồng thế chấp quyền sử dụng; cơ quan, tổ chức có quyền làm văn bản đề nghị tạm dừng thực hiện giao dịch bảo đảm đối với tài sản đang có tranh chấp, chưa hoàn thành nghĩa vụ trả nợ với ngân hàng… được Báo cáo viên trả lời, hướng dẫn đảm bảo áp dụng pháp luật được thống nhất, chính xác trong quản lý, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Có thể nói, công tác quản lý nhà nước về giao dịch bảo đảm là một nội dung quan trọng của chính quyền các cấp, hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của các bên tham gia biện pháp bảo đảm, tạo điều kiện để các bên tham gia các quan hệ pháp lý khác, thực hiện các nhu cầu hợp pháp của cá nhân, tổ chức hoặc bên thứ 3 có liên quan đến biện pháp bảo đảm. Do đó việc tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về giao dịch bảo đảm là hết sức thiết thực, luôn xác định là hoạt động thường xuyên của tỉnh, của ngành Tư pháp, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới, cũng như bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia giao dịch; đảm bảo ổn định an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của tỉnh.

Bích Liên (HCTP)

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: