Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề pháp luật về hòa giải ở cơ sở tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc

02/12/2020

Ngày 27/11/2020, Sở Tư pháp phối hợp với phòng Tư pháp huyện Lạc và UBND thị trấn Yên Lạc tổ chức hội nghị tập huấn kiến kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho cán bộ và nhân dân ở cơ sở tại thị trấn Yên Lạc.

Hòa giải ở cơ sở là nét đẹp truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam, là hoạt động mang tính tự nguyện, tự quản của người dân. Hòa giải ở cơ sở có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật nhằm bảo đảm ổn định, trật tự, an toàn xã hội, giảm bớt các vụ việc phải chuyển đến Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp truyền đạt những nội dung cơ bản của pháp luật về hòa giải ở cơ sở  và kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở như: Vai trò của ccoong tác hòa giải ở cơ sở; xác định phạm vi hòa giải ở cơ sở; nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở; căn cứ tiến hành hòa giải; các bước tiến hành hòa giải; các kỹ năng hoà giải ở cơ sở; việc đề nghị Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ngoài hoạt động tố tụng; quy định về một số mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở theo Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh như: Chi thù lao cho hòa giải viên; chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải; hỗ trợ chi phí mai táng cho người tổ chức mai táng hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro bị thiệt hại về tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở; điều kiện, thủ tục, hồ sơ đề nghị thanh toán; các hành vi bị nghiêm cấm khi thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật; phương pháp lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả phù hợp với từng đối tượng, địa bàn…

Qua hội nghị tập huấn giúp cán bộ và nhân dân ở cơ sở nâng cao nhận thức, đẩy mạnh việc chấp hành pháp luật, hạn chế vi phạm pháp luật, tranh chấp, thực hiện giải quyết mâu thuẫn giữa các bên qua hòa giải ở cơ sở củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Phan Bích

Các tin đã đưa ngày: