Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 6/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình PBGDPL hiệu quả tại các Bộ, ngành, địa phương

16/12/2020

Ngày 15/12/2020, Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 6/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục phápluật (PBGDPL) hiệu quả tại các Bộ, ngành, địa phương.

Tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng PHPBGDPL Trung ương, đồng chí Cao Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đồng chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Vĩnh Phúc, các đồng chí: Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh trên cơ sở tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; ngày 20/06/2020, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 80-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 và Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1521/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện. Kế hoạch đã xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và trách nhiệm, tiến độ thực hiện của các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh nhằm tạo bước chuyển biến căn bản về chất lượng, hiệu quả của công tác PBGDPL và nâng cao ý thức, thói quen chấp hành, tuân thủ pháp luật của nhân dân. Thứ trưởng đề nghị, Hội nghị sẽ tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm triển khai các mô hình PBGDPL hay, hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương để từ đó nghiên cứu, đề xuất nhân rộnggóp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác  phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới.

Tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và mô hình PBGDPL có hiệu quả trong công tác PBGDPL tại các bộ, ngành, địa phương và đề xuất cơ chế thực hiện Kết luận xố 80 và Quyết định 1251 đảm bảo khả thi, hiệu quả và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế

Tham luận tại hội nghị, đồng chí Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng khẳng định, những năm qua, Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm đến công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Giai đoạn 2010- 2020 HĐND tỉnh ban hành 2 Nghị quyết về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2010-2015, ngân sách cấp tỉnh cấp kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật mỗi năm là 7.850.000.000 đồng; Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND về tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2016-2020, ngân sách cấp tỉnh cấp kinh phí mỗi năm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là 9.700.000.000 đồng. Ngày 9/12/2020, kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khoá XVI thông qua Nghị quyết về một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giao đoạn 2021-2025, ngân sách cấp tỉnh cấp kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật mỗi năm dự kiến là 14.000.000.000 đồng.   Một trong các yếu tố thực hiện hiệu quả công tác PBGDPL đó là lựa chọn cán bộ có tâm, có trách nhiệm để thuyết phục, vận động người dân hiểu quy định pháp luật. Việc tuyên truyền là để đi đến sự đồng thuận của người dân, chính quyền, hướng tới sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, đặc biệt, tỉnh tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với i các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh.

 Phan Bích

Các tin đã đưa ngày: