Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

29/04/2021

Trong hai ngày 27-28/4/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Bắc-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp dự, chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Ngành nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; phải gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành.

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc-Bí thư Đảng ủy, Báo cáo viên Hội nghị

Hội nghị được nghe các đồng chí Báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề về những nội dung cơ bản: của Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; của Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030  do đồng chí Nguyễn Văn Bắc-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp truyền đạt và chuyên đề  những nội dung cơ bản trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng do đồng chí Hà Thái Nguyên-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở truyền đạt.

Đồng chí Hà Thái Nguyên-Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Báo cáo viên Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bắc-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu các Chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể thuộc Sở, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở cần xác định rõ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ và là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021. Đồng thời chỉ đạo, ngay sau Hội nghị này, Đảng ủy Sở, Chi bộ trực thuộc, các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở tập trung xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cụ thể hóa bằng các Kế hoạch, Chương trình, Đề án toàn khóa và hàng năm gắn với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra./.

Đào Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: