Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2021

19/07/2021

     Sáng ngày 16 tháng 7, các đồng chí Phó Giám đốc Sở Tư pháp: Hà Thái Nguyên, Nguyễn Tuấn Anh, Kim Thị Ánh đồng chủ trì Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2021để đánh giá tình hình, kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp công tác trong 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Trưởng các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở và Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố  và phóng viên các cơ quan Đài, báo của tỉnh đưa tin.

 

Các đồng chí Phó Giám đốc Sở Tư pháp đồng chủ trì Hội nghị

    

     Theo báo cáo sơ kết được trình bày và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm, ngành Tư pháp Vĩnh Phúc đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021 đầy đủ, kịp thời trên cơ sở bám sát Nghị quyết của Chính phủ, của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Chương trình hành động của UBND tỉnh và Chương trình công tác tư pháp năm 2021 của Bộ Tư pháp. Các nhiệm vụ công tác tư pháp được triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra.

     Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL tiếp tục được chú trọng thực hiện tốt. Toàn ngành thẩm định 100% văn bản QPPL do HĐND, UBND các cấp ban hành, đảm bảo chất lượng và cơ bản đúng tiến độ theo quy định. Sở Tư pháp đã tham gia ý kiến vào 62 dự thảo và thẩm định 48 dự thảo văn bản QPPL của tỉnh; đặc biệt, kịp thời thẩm định để ban hành 03 Nghị quyết của HĐND tỉnh và của 01 Quyết định của UBND tỉnh phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện kiểm tra 27 văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành; rà soát, hệ thống hoá đối với hơn 300 văn bản phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 của tỉnh, qua đó đề nghị cơ quan ban hành rút kinh nghiệm đối với 20 văn bản có nội dung chưa phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

     Công tác QLXLVPHC và theo dõi THPL được thực hiện thường xuyên. Toàn ngành tích cực hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xử phạt VPHC trong phòng, chống dịch Covid -19. Xây dựng hệ dữ liệu văn bản QPPL của tỉnh phục vụ công tác theo dõi THPL trọng tâm, liên ngành 2021. Bên cạnh đó, rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội. Đặc biệt, Sở Tư pháp nghiên cứu hồ sơ, đề xuất có chất lượng với Chủ tịch UBND tỉnh hướng giải quyết 13 vụ việc phức tạp liên quan đến xử phạt VPHC; tư vấn cho các Sở, ngành và UBND cấp huyện giải quyết đối với 36 vụ việc phức tạp.

     Công tác PBGDPL được triển khai tích cực với khối lượng công việc đã thực hiện lớn; nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú và có nhiều đổi mới. Tập trung PBGDPL và tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm kiềm chế dịch bệnh lây lan; đồng thời, chủ động, tích cực tổ chức PBGDPL về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2025, góp phần không nhỏ vào thành công chung cuộc bầu cử vừa qua tại tỉnh Vĩnh Phúc. Sở Tư pháp đã tổ chức 01 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về bầu cử cho gần 300 người và 04 hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; đặc biệt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong doanh nghiệp. Ngoài ra, duy trì việc PBGDPL thông qua phát hành sách, tài liệu và các chương trình PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh ở nhiều lĩnh vực.

     Công tác hành chính tư pháp được thực hiện nền nếp. Tiếp tục thực hiện nội dung số hóa sổ hộ tịch theo kế hoạch của UBND tỉnh. Tổ chức triển khai phần mềm chứng thực, dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; tổ chức 02 lớp tập huấn cho gần 300 công chức làm công tác chứng thực các cấp trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện các TTHC trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, giao dịch bảo đảm, trách nhiệm bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Sở Tư pháp đã tiếp nhận và cấp 1.500 phiếu LLTP theo yêu cầu của công dân.

     Công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động bổ trợ tư pháp được tăng cường quản lý chặt chẽ. Sở Tư pháp tích cực tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng. Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 40/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường quản lý công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản, trong đó: thường xuyên chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của Luật Đấu giá tài sản đối với các tổ chức hành nghề đấu giá và người có tài sản; kiểm tra việc thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và thông báo công khai việc đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo quy định. Ngoài  ra, tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án phát triển Văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.Thực hiện kiểm tra tổ chức và hoạt động đối với 03 Văn phòng thừa phát lại. Thẩm định và đăng ký trên 700 vi bằng. Trong 6 tháng đầu năm, Sở Tư pháp đã thực hiện gần 60 TTHC liên quan đến việc đăng ký hành nghề, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động; cấp thẻ, chứng chỉ hành nghề; đăng ký tập sự hành nghề... theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh. Công tác trợ giúp pháp lý được triển khai có hiệu quả, kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các đối tượng thuộc diện TGPL theo quy định.

     Công tác thanh tra được thực hiện nghiêm theo đúng Kế hoạch đã được phê duyệt. Tiến hành tra hành chính đối với 02 Trung tâm thuộc Sở; kiểm tra, xác minh, xử phạt VPHC đối với 01 công chứng viên với số tiền 10 triệu đồng. Ngoài ra, kiểm tra, xác minh đối với 01 nội dung đơn liên quan đến hoạt động của công chứng viên; qua kiểm tra, xác minh nhận thấy có hành vi vi phạm nhưng đã hết thời hiệu xử phạt VPHC, vì vậy không ra quyết định xử phạt VPHC nhưng đã yêu cầu Công chứng viên đề nghị Tòa án nhân dân tuyên văn bản công chứng vô hiệu theo quy định của Luật Công chứng năm 2014. Công tác tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư được duy trì thực hiện thường xuyên. Triển khai nhiều biện pháp tích cực nhằm phòng, ngừa tham nhũng trong cơ quan theo đúng quy định.

     Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, Lãnh đạo Sở Tư pháp quyết liệt chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ cho sức khoẻ của công chức, viên chức, người lao động trong Ngành và nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm nhiệm vụ là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL; hướng dẫn xử phạt VPHC; thẩm định chính sách, tham gia ý kiến vào các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh đã góp phần kiềm chế dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Ngoài ra, Toàn ngành tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương như: Tham gia vào công tác giải phóng mặt bằng; rà soát hồ sơ xử lý vi phạm hành chính; phục vụ công tác bầu cử … .

     Tại Hội nghị, đã có 12 ý kiến phát biểu làm rõ thêm những kết quả đã đạt được của Ngành; đồng thời, cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ công tác của Ngành như: Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh nên một số nhiệm vụ của Ngành thực hiện còn chậm, đặc biệt là các nhiệm vụ cần tập trung đông người như tuyên truyền, PBGDPL; TGPL; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; thanh tra, kiểm tra. Toàn ngành tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương như: Tham gia vào công tác giải phóng mặt bằng; rà soát hồ sơ xử lý vi phạm hành chính; phục vụ công tác bầu cử… vì vậy ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác của Ngành. Phần mềm quản lý hộ tịch đôi khi bị treo, lỗi gây khó khăn trong tiếp nhận số định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh. Khối lượng việc đăng ký lại khai sinh, cấp bản sao Giấy khai sinh tăng đột biến do phục vụ cho đợt cao điểm cấp thẻ căn cước công dân của ngành công an ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khác. Tình trạng chậm trả kết quả cấp Phiếu LLTP đã được khắc phục, tuy nhiên vẫn còn xảy ra. Ngoài ra, sau kỳ bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiều công chức Tư pháp - hộ tịch từ huyện đến cơ sở được điều động, bổ nhiệm các vị trí cao hơn; công chức mới được giao làm công tác tư pháp, hộ tịch chưa đáp ứng được yêu cầu, do vậy ảnh hưởng lớn đến tiến độ, chất lượng công tác của ngành, đòi hỏi phải xây dựng kế hoạch đào tạo lại cán bộ đáp ứng được yêu cầu công việc.

     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Thái Nguyên đại diện cho các đồng chí Lãnh đạo Sở Tư pháp ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được; đồng thời, đề nghị trên cơ sở Chương trình công tác tư pháp năm 2021 của UBND tỉnh; kế hoạch công tác của từng đơn vị, địa phương và kết quả thảo luận, phân tích, đánh giá tại hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, Lãnh đạo Sở Tư pháp yêu cầu toàn ngành tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.

     Rà soát Chương trình Công tác tư pháp năm 2021, xác định những nhiệm vụ chưa thực hiện xong trong 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện.

     Tổ chức kiểm tra công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản tại các Sở, ban, ngành và các huyện, thành phố theo Kế hoạch của UBND tỉnh.Thực hiện kiểm tra liên ngành về tình hình xử lý VPHC và theo dõi THPL theo Kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục tập trung nghiên cứu, đề xuất giải quyết các vụ việc phức tạp theo yêu cầu của UBND tỉnh và đề nghị của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện. Thực hiện PBGDPL bằng hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid19. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 cho lực lượng công nhân trong doanh nghiệp. Đẩy mạnh tuyên truyền phục vụ các dự án trọng điểm của tỉnh, chú trọng tuyên truyền PBGDPL trong trường học, nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh, sinh viên. Tiếp tục tham mưu thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch, xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo Kế hoạch của UBND tỉnh. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp năm 2021. Tiếp tục cấp Phiếu LLTP theo yêu cầu của người dân. Xây dựng, trình HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ cho Giám định viên tư pháp và người giúp việc cho Giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch đã được Giám đốc Sở phê duyệt.

     Tham mưu tổng kết và ban hành chỉ thị mới thay thế Chỉ thị 09-CT/TU ngày 30/5/2016 về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tư pháp giai đoạn 2016-2021. Kiện toàn bộ máy tổ chức theo Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

     Cũng tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp đã thông qua quyết định tặng “Bằng khen” của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đối với tập thể Sở Tư pháp Vĩnh Phúc vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thi hành Luật Lý lịch tư pháp; quyết định tặng “Bằng khen” Chủ tịch UBND tỉnh đối với 2 tập thể và 3 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi, Công ước Lahay trong bảo vệ trẻ em và hợp tác con nuôi quốc tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” năm 2020 đối với đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp.

Vũ Xuân Quyết

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: