Hội nghị quán triệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

22/07/2021

     Sáng ngày 22 tháng 7 năm 2021, đồng chí Nguyễn Văn Bắc, TUV. Giám đốc Sở Tư pháp đã triệu tập và chủ trì Hội nghị quán triệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh ngày 21/7/2021. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động khối Văn phòng Sở.

 

 

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, TUV.Giám đốc Sở triệu tập và chủ trì Hội nghị

   

     Tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở đã thông tin đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động về tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên thế giới, trong cả nước và tình hình dịch bệnh trong tỉnh; việc lãnh, chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đồng chí Giám đốc Sở cũng ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh của Sở Tư pháp, nhờ vậy, đến nay Sở Tư pháp không có ca F0, F1.

     Cũng tại Hội nghị, để tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh, đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu các đồng chí Lãnh đạo Sở; Trưởng các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ và Trưởng các đơn vị sự nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ.

     Thứ nhất, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 “Về một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới” và chỉ đạo của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 1023/STP-VP ngày 20/7/2021 “Về việc chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới”. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh trong cơ quan do chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

     Thứ hai, giao Chánh Văn phòng Sở lập các nhóm Zalo phục vụ công tác quản lý, điều hành của Giám đốc Sở. Trưởng các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp lập các nhóm Zalo khác phục vụ công tác quản lý, điều hành của từng đơn vị.

     Thứ ba, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình dịch bệnh và việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các đơn vị thường xuyên 1lần/ngày (trước 15h00 hàng ngày) và báo cáo đột xuất khi có vấn đề liên quan phát sinh.

     Thứ tư, lập danh sách công chức, viên chức, người lao động đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 của đơn vị và gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp.

     Thứ năm, Văn phòng Sở tham mưu Giám đốc Sở tổ chức kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các đơn vị thuộc Sở; xử lý vi phạm (nếu có).

     Kết thúc hội nghị, thừa lệnh Giám đốc Sở, đồng chí Chánh Văn phòng Sở đã có Văn bản thông báo kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại Hội nghị đến các đồng chí Lãnh đạo Sở, Trưởng các đơn vị biết để triển khai thực hiện./.       

                         

Vũ Xuân Quyết

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: