Sở Tư pháp Vĩnh Phúc hưởng ứng đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Ngành 28/8 do Bộ Tư pháp phát động

04/08/2021

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2021) và Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ Tư pháp phát động; để tạo không khí phấn khởi, ra sức thi đua, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết liệt của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong Ngành nhằm thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa quyết tâm phòng chống dịch Covid-19, vừa hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc đã quán triệt, chỉ đạo các đơn vị, địa phương và toàn thể công chức, viên chức người lao động Ngành Tư pháp Vĩnh Phúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Thứ nhất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn. Đẩy mạnh tổ chức thực hiện hiệu quả các tiêu chí, nhiệm vụ của phong trào thi đua “Tư pháp Vĩnh Phúc đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021” đã đề ra, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, đổi mới, sáng tạo và đạt được kết quả nổi trội trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 đã được xác định trong Chương trình công tác tư pháp năm 2021 (Ban hành theo Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh) và Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình công tác tư pháp năm 2021 (Ban hành theo Quyết định số 33/QĐ-STP ngày 26/02/2021 của Sở Tư pháp. Đồng thời, tổ chức triển khai thực chất, có hiệu quả Đề án tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác tư pháp giai đoạn 2021-2025 (Được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 26/3/2021) góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Ngành Tư pháp Vĩnh Phúc.

Thứ hai, tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tăng cường tố chức quán triệt, thực hiện nghiêm, quyết liệt, triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19; Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh và yêu cầu của cơ quan y tế địa phương.

Tiếp tục chủ động tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác phòng chống dịch bệnh. Chủ động tham mưu, phối hợp tham mưu cho các cấp, các ngành về khía cạnh pháp lý trong các quyết sách, chỉ đạo phòng, chống dịch. Có những đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống, dập dịch trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế; chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, dập dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị bảo vệ sức khoẻ của công chức, viên chức, người lao động; tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra.

Đợt thi đua được triển khai thực hiện từ tháng 6/2021 đến hết tháng 8/2021. Kết thúc đợt thi đua, căn cứ những thành tích của tập thể, cá nhân đã đạt được, Sở Tư pháp tổ chức bình xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định khen thưởng theo quy định. Tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua, ngoài được khen thưởng còn được giới thiệu giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 tại Khu vực thi đua Ngành Tư pháp toàn quốc./.

Vũ Xuân Quyết

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: