Tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn

07/09/2021

     Ngày 5 tháng 9 năm 2021, UBND, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Văn bản số 7726/UBND-VX1 chỉ đạo tiếp tục tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

     Hiện nay tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, nhất là ở các tỉnh, thành phố phía Nam. Các tỉnh, thành phố giáp ranh và lân cận với Vĩnh Phúc, hàng ngày vẫn xuất hiện các ca nhiễm Covid-19, đặc biệt là thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND, ngày 03/9/2021 “Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố”; theo đó, từ 06 giờ 00 ngày 06/9/2021 đến 06 giờ 00 ngày 21/9/2021, Thành phố quyết định triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại 03 vùng để tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid- 19 tại huyện Vĩnh Tường ngày 04/9/2021 (Ảnh: vinhphuc.gov.vn)

     Trên địa bàn tỉnh những ngày gần đây không phát sinh ca nhiễm Covi-19 mới trong cộng đồng, song UBND, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 tỉnh đã và đang quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là tại các chốt kiểm soát. Từ tình hình trên, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo:

     1. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố:

     Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình, lĩnh vực ngành theo dõi, tuyệt đối không “lơ là”, chủ quan, mất cảnh giác. Người đứng đầu các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn phòng, chống dịch bệnh trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh.

     Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, ƯBND cấp huyện thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong doanh nghiệp; yêu cầu thực hiện doanh nghiệp thực hiện tốt việc xét nghiệm tầm soát với đối tượng có nguy cơ cao và xét nghiệm ngẫu nhiên theo nội dung UBND tỉnh đã chỉ đạo; quản lý chặt chẽ di biến động của chuyên gia, người lao động.

     Chủ động và thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; duy trì, thực hiện nghiêm túc chế độ trực cơ quan, đơn vị, trung tâm chỉ huy để kịp thời tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình dịch, bệnh Covid-19 phát sinh và theo yêu cầu, chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh.

     2. Về biện pháp thực hiện cách ly y tế:

     Đối với các trường hợp người đến/về tỉnh Vĩnh Phúc từ thành phố Hà Nội triển khai thực hiện áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định tại Điểm b, Mục 1 tại Văn bản số 7096/UBND-VX1 ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

     Đối với các tỉnh, thành phố khác tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Văn bản số Văn bản số 7096/UBND-VX1 ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh và Văn bản số 2816/HD-BCĐ ngày 18/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện trong Văn bản số 7096/UBND-VX1 ngày 18/8/2021 của ƯBND tỉnh.

     Các biện pháp thực hiện cách ly y tế nêu trên áp dụng kể từ 06 giờ 00 phút, ngày 06/9/2021 cho đến khi có thông báo mới.

      3. Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 tỉnh cũng yêu cầu:

      Công an tỉnh:

     Triển khai và thực hiện có hiệu quả, nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND và Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch, bệnh Covid-19; quyết liệt trong việc thực hiện các Đề án, Phương án, Kế hoạch về phòng, chống, chống dịch Covid-19 của ngành, được UBND tỉnh phê duyệt.

     Chỉ đạo các phòng chức năng, Công an các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn nắm chắc địa bàn ngay từ cơ sở, nhất là ở các địa phương giáp ranh với thành phố Hà Nội để kịp thời phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan trong tỉnh, các đơn vị, địa phương liên quan của thành phố Hà Nội để có biện pháp thống nhất xử lý; không để xảy ra trường hợp tập trung đông người tại các chốt kiểm soát, đặc biệt là sau khi UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị tiếp tục thực hiện giãn cách ở 3 vùng theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, khi đó công dân, đặc biệt là người Vĩnh Phúc có thể trở về quê.

     Chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng làm việc tại các chốt của tỉnh, nhất là các chốt giáp ranh với địa phận các địa phương thuộc thành phố Hà Nội phải kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua chốt; trường hợp không đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về phòng, chống dịch, dứt khoát không cho qua chốt vào địa phương; phối hợp với Thanh tra giao thông kiểm soát chặt chẽ các phương tiện ô tô (bao gồm cả kiểm tra trong thùng xe,..), không để các trường hợp lợi dụng xe có mã QR-Code chở thêm người không đảm bảo điều kiện vào địa bàn. Chỉ đạo công an đường sông tuần tra trên tuyến sông Hồng, sông Lô tránh tình trạng người dân bằng mọi cách vượt sông xâm nhập vào địa bàn Vĩnh Phúc, để có các giải pháp chủ động.

     Lãnh đạo Công an tỉnh chủ động đi kiểm tra các chốt kiểm soát của tỉnh, các chốt kiểm soát của các huyện, thành phố do lực lượng Công an chỉ huy. Không để xảy ra hiện tượng thông chốt, gây nguy cơ lọt các trường hợp nhiễm dịch, bệnh Covid-19 lây nhiễm vào địa bàn. Chịu trách nhiệm toàn diện về việc kiểm soát, an toàn dịch, bệnh qua chốt.

     Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị, lực lượng chức năng vận hành, sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý công dân vùng dịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh.

     Sở Y tế:

      Chủ động và chuẩn bị các trang thiết bị, vật tư y tế để phục vụ, đáp ứng được yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của UBND, Ban Chỉ đạo tỉnh.

     Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan đề xuất với Ban Chỉ đạo tỉnh các tiêu chí cụ thể về Vùng Xanh đối với từng lĩnh vực cụ thể: các cơ quan đơn vị nhà nước; các doanh nghiệp; xã /phường/thị trấn; thôn, xóm/tổ dân phố...; bổ sung Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh.

     Cập nhật và nắm chắc tình hình dịnh bệnh, để kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo của tỉnh có chỉ đạo, giải pháp kịp thời, không để bị động bất ngờ.

     Bộ CHQS tỉnh:

     Tích cực, chủ động khảo sát cơ sở mới cách ly y tế tập trung theo kế hoạch, chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh.

     Duy trì, quản lý các cơ sở cách ly y tế tập trung của tỉnh đang hoạt động, đảm bảo được an toàn, không xảy ra lây nhiễm chéo, mất an toàn trong cơ sở cách ly.

     Sẵn sàng phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh.

     Sở Giao thông Vận tải:

     Chỉ đạo lực lượng của ngành làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát của tỉnh phối hợp chặt chẽ, tuyên truyền, hướng dẫn cho các chủ phương tiện, đơn vị, cá nhân kinh doanh vận tải thực hiện các yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục đường bộ Việt Nam, UBND tỉnh về cấp mã nhận diện QR-Code để các tổ chức, cá nhân nắm được và chấp hành, tạo ra thông thoáng giao thông khu vực và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra phương tiện ô tô được cấp mã nhận diện QR-Code, để đảm bảo đúng số người đủ điều kiện trên phương tiện ô tô được phép vào địa bàn tỉnh.

     Trường hợp phải huy động, trưng dụng các phương tiện phục vụ phòng, chống dịch theo yêu cầu, Sở Giao thông Vận tải chủ động, đề xuất kịp thời.

     Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH tỉnh, cổng TTGTĐT tỉnh:

     Tăng cường thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở về các chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND và Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh.

     Kịp thời cập nhật những thông tin mới về phòng, chống dịch do cơ quan chuyên môn cung cấp để truyền tải cho các cơ quan, người dân nắm được và chấp hành.

     Đối với UBND các huyện, thành phố:

     Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, nhiệm vụ về phòng, chống và kiểm soát dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn; tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động của Tổ covid cộng đồng, hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động cho các Tổ liên gia tự quản trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tham gia phòng, chống dịch Covid-19” theo kế hoạch và chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh.

     Thực hiện khảo sát các cơ sở, vị trí mới để đáp ứng phục vụ cách ly y tế khi có yêu cầu, tình hình thực tế phát sinh.

     Đánh giá toàn diện về chuyên môn, tình hình tại địa phương, khu vực trước khi quyết định lập chốt kiểm soát, tránh để gây hoang mang trong dư luận khi chưa có quyết định chính thức.

     Chỉ đạo kiểm tra chặt chẽ các đường mòn, lối mở, bến sông, đò,...không để các trường hợp người về từ vùng dịch mà không được kiểm soát, gây nguy cơ xâm nhập dịch, bệnh vào địa bàn.

     Các huyện, thành phố có địa bàn giáp ranh với các địa phương thuộc thành phố Hà Nội yêu cầu phải cắt cử lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, nhất là trong thời gian thành phố Hà Nội tiếp tục có Chỉ thị giãn cách xã hội; trường hợp người dân địa phương về, qua địa bàn mình yêu cầu phối hợp, thống nhất ngay với các cơ quan chức năng, địa phương liên quan có biện pháp giải quyết, quản lý, không để nguy cơ dịch bệnh lây lan và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

     Chỉ đạo các đơn vị chức năng, các xã, phường, thị trấn phối hợp với lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt của tỉnh để có xử lý kịp thời các tình huống phá sinh dịch bệnh, an ninh, trật tự khu vực.

     Đối với Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 các cấp trong tỉnh:

     Thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy 24/7, chế độ giao ban định kỳ, giao ban trực tuyến, chế độ thông tin báo cáo về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

     Trung tâm chi huy cấp xã nắm sát tinh hình, nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn xã, phường, thị trấn thống qua Tổ Covid cộng đồng, Tổ liên gia tự quản và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (điện thoại, tin nhắn SMS, mạng xã hội, zalo...).

     UBND, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố và nhân dân nghiêm túc thực hiệc.

BanBientap

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: