Chi bộ Văn phòng Sở 1 nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

14/10/2021

     Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Từ đó cho thấy, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ.   

     Theo phân công tại Quyết định 118-QĐ/TU ngày 14/01/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phân công công tác đồng chi Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy định kỳ dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở và Thông báo phân công của Tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và Văn bản số 134-CV/ĐUK ngày 17/3/2021 của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh về gửi thông báo lịch dự sinh hoạt chi bộ phân công đồng chí Nguyễn Văn Huyến –Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo, thành viên Tổ công tác dự sịnh hoạt chi bộ theo Quyết định 118 dự sinh hoạt chi bộ Văn phòng Sở 1, Sở Tư pháp vào kỳ sinh hoạt tháng 10/2021. Chiều ngày 11/10/2021 Chi bộ Văn phòng Sở 1 đã tổ chức hoạt chi bộ thường kỳ, chủ trì là đồng chí Hoàng Thị Nguyệt Thu – Bí thư chi bộ, tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Huyến –Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo, thành viên Tổ công tác dự sịnh hoạt chi bộ theo Quyết định 118; đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Trần Quang Minh, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và 15 đồng chí Đảng viên chi bộ Văn phòng Sở 1.

    

Ảnh: Toàn cảnh buổi sinh hoạt

     Chi ủy chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ đã tập trung thực hiện nhiều cách làm, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trọng tâm là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung, cơ bản đảm bảo đúng nội dung, quy trình và thời gian theo Hướng dẫn số 12 ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn 13-HD/TU ngày 16/11/2018 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong sinh hoạt chi bộ, chi ủy đã chuẩn bị nội dung phù hợp về hình thức, nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực, phát huy dân chủ đồng thời đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng;  Nội dung về thông tin tình hình chính trị trong và ngoài nước được lựa chọn thông tin thời sự, thu hút được sự quan tâm của các Đảng viên, tập trung về thông tin điểm nóng của thế giới, các hoạt động của Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở, ngành trong thực hiện các nhiệm vụ  phát triên kinh tế xã hội của tỉnh và tình hình diễn biến dịch bệnh covid-19 cũng như thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19.

     Tại buổi sinh hoạt chi bộ đồng chí Bí thư đã tạo bầu không khí cởi mở, gợi ý thảo luận những nội dung trọng tâm thiết thực thuộc phạm vi lĩnh vực trong lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ. Các đồng chí đảng viên đã sôi nổi phát biểu đánh giá về tình hình tư tưởng Đảng viên, việc thực hiện Đảng viên thuộc tổ đảng mình; Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI, Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII của Đảng viên; đánh giá về thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn theo lĩnh vực, một số nhiệm vụ trọng tâm, đánh giá kết quả đạt được, tồn tại khó khăn trong quá trình thực hiện, đề xuất thực hiện triển khai cũng như đưa ra các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Kết luận buổi sinh hoạt đồng chí Bí thư chi bộ đã tổng hợp các ý kiến phát biểu để hoàn thiện nội dung sinh hoạt, đánh giá về tình hình tư tưởng đảng viên thấy rằng Đảng viên trong chi bộ luôn có niềm tin với Đảng, thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao, thẳng thắn phê bình và tự phê bình với bản thân với đồng nghiệp, gắn với quy định đảng viên không được làm theo cương vị công tác, đồng chí Bí thư chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Tổ đảng trên các lĩnh vực để thực hiện nhiệm vụ chính trị  đảm bảo về tiến độ cũng như chất lượng.

     Tới dự buổi sinh hoạt đồng chí Nguyễn Văn Huyến –Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo, thành viên Tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ theo Quyết định 118;  đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận kết quả Chi bộ văn phòng Sở 1 đạt được trong thời gian qua, Chi bộ bám sát, quy trình cũng như nội dung buổi sinh hoạt theo hướng dẫn, đảm bảo các nguyên tắc trong thực hiện công tác xây dựng đảng, các đồng chí yêu cầu Chi bộ nhân rộng những điển hình, những tấm gương đã có thành quả trong công tác đảm bảo chất lượng công tác, vượt tiến độ để các Đảng viên học tập, tạo buổi sinh hoạt cần dành nhiều thời gian hơn nữa trong thảo luận, tham gia ý kiến công tác xây dựng đảng.

     Trong thời gian tới, chi bộ tiếp tục xây dựng nội dung sinh hoạt cụ thể, thiết thực qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

                                                                                               Thu Hoàng 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: