Sở Tư pháp: Tiếp tục tăng cường, phòng chống dịch bệnh Covid-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19

24/11/2021

     Ngày 22 tháng 11 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Văn bản số 1688/STP-VP tiếp tục tăng cường, phòng chống dịch bệnh Covid-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

     Trong thời gian vừa qua dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp trên cả nước và các tỉnh giáp ranh. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, sau 80 ngày không phát hiện các ca dương tính trong cộng đồng, từ ngày 20/10/2021 đến nay đã phát hiện nhiều ca dương tính với Covid-19 trong cộng đồng là những người trở về từ các tỉnh, thành phố đang có dịch mà không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch của tỉnh. Riêng từ 16/11/2021- 15h00 ngày 21/11/2021 trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 227 ca, trong đó Bồ Sao, Vĩnh Tường 65 ca, Lũng Hòa, Vĩnh Tường 38 ca, Thổ Tang, Vĩnh Tường 07 ca, Trung Kiên-Yên Lạc 47 ca...

     Trước tình hình đó, ngày 21/11/2021 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-CTUBND “Về việc tăng cường, phòng chống dịch bệnh Covid-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”.  Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay và Chỉ thị số 18/CT-CTUBND, Giám đốc Sở yêu cầu các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở; các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở nghiêm túc triển khai một số nội dung:

     1. Tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan; tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch; bảo vệ thành quả phòng, chống dịch thời gian qua. Tuân thủ phương châm chuyển trạng thái từ kiểm soát bằng mệnh lệnh hành chính, cấm, dừng hoạt động... sang trạng thái nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, tự nguyện, tự kiểm soát... theo yêu cầu tại Chỉ thị số 18/CT-CTUBND.

      2. Tiếp tục triển khai nghiêm túc, đầy đủ chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch covid-19 và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 tỉnh về phòng, chống dịch covid-19; thực hiện các yêu cầu mới trong công tác phòng, chống dịch covid-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 15/10/2021, Quyết số 2875/QĐ-UBND, Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 15/10/2021, Quyết định số 3048/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh, Chỉ thị số 18/CT-CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản khác có liên quan, trong đó:  

     - Tiếp tục tuân thủ tốt 5K, trong đó thực hiện đeo khẩu trang 100% trong giai đoạn tăng cường tại Sở Tư pháp trong thời gian làm việc, bắt đầu từ ngày 22/11/2021.

     - Người đi, đến, làm việc, tiếp xúc với người dân tại các xã Bồ Sao, Lũng Hòa, Thổ Tang - huyện Vĩnh Tường từ ngày 10.11.2021 và trường hợp nghi ngờ cao mắc Covid-19 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch: Khai báo y tế, hạn chế tiếp xúc, tự theo dõi sức khỏe, chủ động xét nghiệm COVID-19 và chờ xét nghiệm khẳng định âm tính với SARS-CoV-2 mới trở lại làm việc.

     Giám đốc Sở Tư pháp giao Văn phòng Sở phối hợp với Thanh tra Sở tham mưu theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các yêu cầu phòng, chống dịch, đề xuất xử lý đối với những tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc./.

 

Banbientap

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: