Tư pháp Long An: Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2013 (07/10/2013)

Nhằm kịp thời đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2013 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2013, sáng ngày 10/7/2013, Sở Tư pháp Long An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2013
Các tin đã đưa ngày: