Số kí hiệu 56/2007/QĐ-TTg
Trích yếu Quyết định số 56/2007/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam đến năm 2010
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 03/05/2007
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng Chính phủ
Ngày áp dụng 03/05/2007
Ngày có hiệu lực 03/05/2007
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm