Số kí hiệu 48/2009/QĐ-TTg
Trích yếu Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 48/2009/QĐ-TTg về Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 - 2010
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 31/03/2009
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng Chính phủ
Ngày áp dụng 31/03/2009
Ngày có hiệu lực 31/03/2009
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm