Số kí hiệu 50 /2009/QĐ-TTg
Trích yếu Quyết định số 50 /2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành “Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam”
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 03/04/2009
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng Chính phủ
Ngày áp dụng 03/04/2009
Ngày có hiệu lực 03/04/2009
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm