Số kí hiệu 14/2010/TT-BTTTT
Trích yếu Thông tư 14/2010/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 29/06/2010 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 29/06/2010
Cơ quan ban hành
  • Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày áp dụng 29/06/2010
Ngày có hiệu lực 29/06/2010
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm