Số kí hiệu 21/2010/TT-BTTTT
Trích yếu Thông tư 21/2010/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 08/09/2010 Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 08/09/2010
Cơ quan ban hành
  • Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày áp dụng 08/09/2010
Ngày có hiệu lực 08/09/2010
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm