Số kí hiệu 142/2010/TTLT- BTC-BTTTT
Trích yếu Thông tư liên tịch Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông số 142/2010/TTLT- BTC-BTTTT ngày 22/9/2010 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi phát triển công nghiệp công nghệ thông tin
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Ngày ban hành 22/09/2010
Cơ quan ban hành
  • Bộ Tài chính
  • Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày áp dụng 22/09/2010
Ngày có hiệu lực 22/09/2010
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm