Số kí hiệu 25/2010/TT-BTTTT
Trích yếu Thông tư 25/2010/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 15 tháng 11 năm 2010 Quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 15/11/2010
Cơ quan ban hành
  • Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày áp dụng 15/11/2010
Ngày có hiệu lực 15/11/2010
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm