Số kí hiệu 01/2011/TT-BTTTT
Trích yếu Thông tư số 01/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông v/v Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 04/01/2011
Cơ quan ban hành
  • Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày áp dụng 04/01/2011
Ngày có hiệu lực 04/01/2011
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm