Số kí hiệu 02/2011/TT-BTTTT
Trích yếu Thông tư số 02/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 04/ 01/2011 v/v Quy định nội dung giải quyết sự cố và trách nhiệm giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 04/01/2011
Cơ quan ban hành
  • Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày áp dụng 04/01/2011
Ngày có hiệu lực 04/01/2011
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm