Số kí hiệu 374/QĐ-TTg
Trích yếu Quyết định số 374/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Danh sách thành viên Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia (nhiệm kỳ 2009 - 2013)
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 23/03/2009
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng Chính phủ
Ngày áp dụng 23/03/2009
Ngày có hiệu lực 23/03/2009
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm