Số kí hiệu 486/QĐ-HĐPTBVQG
Trích yếu Quyết định số 486/QĐ-HĐPTBVQG ngày 31/12/2009 của Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 31/12/2009
Cơ quan ban hành
  • Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia
Ngày áp dụng 31/12/2009
Ngày có hiệu lực 31/12/2009
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm