Số kí hiệu 157/2007/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định Chính phủ số 157/2007/NĐ-CP quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 27/10/2007
Cơ quan ban hành
  • Chính phủ
Ngày áp dụng 27/10/2007
Ngày có hiệu lực 27/10/2007
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm