Số kí hiệu 174/2008/QĐ-TTg
Trích yếu Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 31/12/2008
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng Chính phủ
Ngày áp dụng 31/12/2008
Ngày có hiệu lực 31/12/2008
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm