Số kí hiệu 24/2010/NÐ-CP
Trích yếu Nghị định Chính phủ số 24/2010/NÐ-CP ngày 15/03/2010 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 15/03/2010
Cơ quan ban hành
  • Chính phủ
Ngày áp dụng 15/03/2010
Ngày có hiệu lực 15/03/2010
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm