Số kí hiệu 09/2010/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định Chính phủ số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 08/02/2010
Cơ quan ban hành
  • Chính phủ
Ngày áp dụng 08/02/2010
Ngày có hiệu lực 08/02/2010
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm