Số kí hiệu 76/2005/QĐ-TTg
Trích yếu Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 76/2005/QĐ-TTg ngày 11/04/2005 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Viện Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2010 và định h­ướng đến năm 2020
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 11/04/2005
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng Chính phủ
Ngày áp dụng 11/04/2005
Ngày có hiệu lực 11/04/2005
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm