Số kí hiệu 43/2006/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định của Chính phủ số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 25/04/2006
Cơ quan ban hành
  • Chính phủ
Ngày áp dụng 25/04/2006
Ngày có hiệu lực 25/04/2006
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm