Số kí hiệu 328/BKHCN-KHTC
Trích yếu Công văn số 328/BKHCN-KHTC ngày 18/02/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2012
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 18/02/2011
Cơ quan ban hành
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày áp dụng 18/02/2011
Ngày có hiệu lực 18/02/2011
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm