Số kí hiệu 922/CT-TTg
Trích yếu Chỉ thị số 922/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 15/06/2011
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng Chính phủ
Ngày áp dụng 15/06/2011
Ngày có hiệu lực 15/06/2011
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm