Số kí hiệu 19/CT-TTg
Trích yếu Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18/06/2012 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2012
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 18/06/2012
Cơ quan ban hành
  • Chính phủ
Ngày áp dụng 18/06/2012
Ngày có hiệu lực 18/06/2012
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm