Số kí hiệu 1244/QĐ-TTg
Trích yếu Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1244/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2011 về việc phê duyệt Chiến lược Phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2015
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 25/07/2011
Cơ quan ban hành
  • Chính phủ
Ngày áp dụng 25/07/2011
Ngày có hiệu lực 25/07/2011
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm